کانال تلگرام EFT.Iran
۹۱۷ نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام EFT.Iran

من همایون ذوالفقاری نیا هستم. روانشناس بالینی و دانش اموخته درمانهای متمرکز بر هیجان از دانشگاه یورک کانادا.این کانال جهت معرفی درمانهای متمرکز بر هیجان در ایران است.


بالا