کانال تلگرام Andish_System آکادمی هوش تجاری
۱۱.۹K نفر
۸۱ بازدید

کانال تلگرام Andish_System آکادمی هوش تجاری

اندیش سیستماولین و تنها آکادمی MBA و DBA هوش تجاری تحت سیستمSite: www.andishco.netAdmin: ASAcoکد ثبت شامد:http://t.me/itdmcbot?start=Andish_Systemکانال کنفرانس هوش تجاری ایران:https://t.me/BI_Conferenceبالا