کانال های تبادلی

@Ebrahim_Hadi315
کانال تلگرام اتحاد️|هادیوهادی|️
۳۱ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۴
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اتحاد️|هادیوهادی|️

شهید #هادے_ذوالفقارےتولد:67/11/13 تهـرانشهـادت:93/11/26سامرا️محل دفن:نجف وادی لسلام وبلاگ شهیدذولفقاری http://hadizolfaghari.blog.irو #ابرهیم_هادے کہ چون مادرش زهرا(س)عاشق گمنامی بودوگمنام ماندانتخاب دوست شهید↙️ @SadatBentolZahra315

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!