کانال تلگرام ENGLISH LAND
۷.۵K نفر
۳۸ بازدید

کانال تلگرام ENGLISH LAND

کانالی متفاوت برای آموزش زبان انگلیسی تدریس آنلاین و ترجمه@Englishland95لینک ابتدای کانالhttps://t.me/EnglishLand1/1این کانال در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده استhttp://t.me/itdmcbot?start=englishland1بالا