کانال های تبادلی

@safety_hse
کانال تلگرام Health & Safety
۵۲۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Health & Safety

ایمنی و بهداشت حرفه ایاین کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.کد شامد: 1-1-694530-61-4جهت ارتباط با مدیریت کانال:@hseman01

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!