کانال های تبادلی

@savadnameh
کانال تلگرام سوادنامه
۱.۳K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲
۱۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام سوادنامه

#سقراط می گوید:من نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند !نیاز به کلمه داریم .....نیاز به کلمات @Savad_nameh

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!