کانال تلگرام هنر خودشناسی در زندگی و کسب و کار
۹ نفر
۲۴ بازدید
ورزشی کسب و کار

کانال تلگرام هنر خودشناسی در زندگی و کسب و کار

باور و تجربه من اين است كه:اگر من با خودشناسي از درون تغيير كنم خود بخود شرايط بيروني براي من در زندگي و كسب و كار عالي خواهد شد. دكتر مهدي فتاحيارتباط با ادمين:https://t.me/mehdi_fattahiبالا