کانال تلگرام ️EsHgE yeek tarafeman️
۷۸۱ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام ️EsHgE yeek tarafeman️

️بهترين كانال عاشقانه️..️نيايي داخل ضرركردي️..️بهترين حرفاروبه عشقت بزن️كسى كه عاشق باشه حرف و عملش تناقض ندارهكسى كه حرفاش تناقض داشته باشه،دروغى محض نيستبالا