کانال تلگرام Esecurity
۵K نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام Esecurity

مرکز تربیت متخصص امنیت سایبری - تست نفوذ - فارنزیک - امنیت شبکه و اطلاعاتاین کانال وابسته به سایت Esecurity.ir می باشدادمین کانال @Forensicsایمیل info@esecurity.irبالا