کانال تلگرام عشق واه↯ی
۱۸۹ نفر
۲۷ بازدید
فانتزی و عاشقانه

کانال تلگرام عشق واه↯ی

عشـــــق واهــ↯ـیکانالی ازعشــــق تاجدایــ↯ــیپرازمتن وآهنگایی ڪہ حرف دل خعلیـاسفیلمای غمگین ودلنوشتہ هاےخاص#طراحے_اسم https://telegram.me/Eshghevaaahiiiتب.انتقاد.پیشنهاد@FotogramBotنمیگم لفت نده ولےقبل لفت یہ نگاهےبندازبالا