گروه تلگرام هنر ایرانی
۷۳ نفر
۱۵۸ بار
مشاهده گروه

گروه تلگرام هنر ایرانی

✍این مجموعه با هدف آموزش و ارتقاء اطلاعات عمومی در جهت آشنایی با کلّیاتی از هنر موسیقی، نقاشی و طراحی، خطاطی، فرش ایرانی، هنرهای نمایشی و سینما، معماری، ادبیات و داستان‌نویسی، هنرهلی تجمسمی گردآوری شده است.