گروه تلگرام ایل بختیاری
۳۶۴۵ نفر
۸۳ بار
مشاهده گروه

گروه تلگرام ایل بختیاری

هدف از ایجاد گروه : ارسال کلیپ و موسیقی و تصاویر بختیاری از مناطق بختیاری نشین همراه با توضیح جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با رسومات اِیل بزرگ بختیاری .

بالا