گروه تلگرام کلبه شعر و ادب و هنر
۳۷۴ نفر
۹۴۰ بار
مشاهده گروه

گروه تلگرام کلبه شعر و ادب و هنر

اشتراک اشعار ناب کهن و سپید بدون لینک و ای دی و فرواردی هر شب برنامه شاه بیتها و رباعیات شورانگیز از ساعت هشت تا نه شب